A

 

Aktualne uwarunkowania planowania i rozliczania działalności

   w resorcie obrony narodowej, Z. Leśniewski, P. Ostolski (20,00 zł) 2016 r.
Alianse lotnicze, S. Zajas, B. Stefaniuk (17,00 zł) 2012 r.

Animus Belli 2017.Tom II Historia sztuki wojennej.Zwierzęta na polu walki,

   J. Lasota, M. Palczewska (30,00 zł) 2017 r.

Arena samobójców. Wybrane aspekty terroryzmu i terroryzmu samobójczego,

   M. Lasota, B. Grenda (25,00 zł) 2017 r.
Aspekty logistyczne wykorzystania infrastruktury kolejowej,
   W. Nyszk, K. Szeląg, I. Tymińska (25,00 zł) 2015 r.
Aspekty prawne bezpieczeństwa narodowego RP. Część ogólna,
   red. nauk.: W. Kitler, M. Czyryk, M. Karpiuk (27,00 zł) 2013 r.
Aspekty prawne bezpieczeństwa narodowego RP. Część szczegółowa,
   red. nauk.: W. Kitler, M. Czyryk, M. Karpiuk (36,00 zł) 2013 r.

Asymetryczny i hybrydowy charakter konfliktów izraelsko-arabskich na początku XXI w.

   red. P. Paździorek (29,00 zł) 2018 r.
Administracja publiczna i przedsiębiorcy w obszarze pozamilitarnych
   przygotowań obronnych państwa. M. Kuliczkowski (22,00 zł) 2011 r.

Album szkiców taktycznych- Obronność L. Elak, R. Sieczka (34,00 zł) 2016 r.

Ankieta i wywiad w badaniach wojskowych, T. Majewski (9,50 zł) 2002 r.

Artyleria w działaniach pokojowych i stabilizacyjnych, T. Rubaj (23,20 zł) 2010 r.

Azja – konflikty i zagrożenia bezpieczeństwa, D. Brążkiewicz, Z. Śliwa (30,00 zł) 2011 r.

Azja w XXI wieku. Implikacje dla bezpieczeństwa globalnego,

  E. Jendraszczak (27,00) 2017 r.
 
 
B – C
 
Bezpieczeństwo dla rozwoju. Komunikacja międzykulturowa w operacjach

   reagowania kryzysowego. wyd. pokonferencyjne,

red. nauk.: A. Czupryński, L. Elak, H. Schreiber (27,00 zł) 2012 r.

Bezpieczeństwo - efektywność - budżet zadaniowy, P. Sienkiewicz, H. Świeboda (23,00 zł) 2014 r.

Bezpieczeństwo informacyjne. Wybrane problemy, J. Janczak, A. Nowak (24,00 zł) 2013 r.
Bezpieczeństwo jako problem edukacyjny, A. Pieczywok, K. Loranty (30,00 zł) 2015 r.

Bezpieczeństwo lotnicze w aspekcie rozwoju technologicznego, B. Grenda, R. Bielawski (30,00 zł) 2017 r.

Bezpieczeństwo militarne państwa, R. Szpyra (31,00 zł) 2012 r.
Bezpieczeństwo militarne Polski, D. Majchrzak (32,00 zł) 2015 r.

Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe wobec wyzwań współczesnego świata,

  red. nauk. W. Kitler, M. Marszałek  (39,00 zł) 2014 r.

Bezpieczeństwo narodowe RP, W. Kitler (40,00 zł) 2011 r.

Bezpieczeństwo narodowe w teorii i praktyce. Wybrane aspekty prawno-organizacyjne,

   A. Cichy, C. Szyjko (24,00 zł) 2014 r.

Bezpieczeństwo narodowe wczoraj, dziś i jutro, red.nauk. W. Kustra (26,00 zł) 2016 r.

Bezpieczeństwo niemilitarne Polski w latach 1918-2012. Część pierwsza,
   Z. Skwarek, R. Kwećka (24,00 zł) 2012 r.

Bezpieczeństwo państwa. Władza – polityka – strategia, J. Gryz (30,00 zł) 2013 r.

Bezpieczeństwo personalne w teoriach umowy społecznej, K. Drabik (39,00 zł) 2016 r.

Bezpieczeństwo społeczne w demokratycznym państwie. Perspektywa personalna i strukturalna
   A. Skrabacz, K. Loranty (34,00 zł) 2016 r.

Bezpieczeństwo personalne wobec współczesnych zagrożeń i wyzwań,

   K. Drabik, M. Loranty (33,00 zł) 2017 r.

Bezpieczeństwo struktur administracyjnych w warunkach zagrożeń cyberprzestrzeni państwa,

   E. Szczepaniuk (29,00 zł) 2016 r.

Bezpieczne miasta.Współczesne zagrożenia i wyzwania, W. Kustra, L. Smolak
    (26,00 zł) 2015 r.

Bezpieczeństwo subregionu Europy Środkowej i Wschodniej w kontekście konfliktu na Ukrainie,

   red.T. Kubaczyk, M. Żyła (31,00 zł) 2016 r.

Bezpieczny rozwój społeczeństwa informacyjnego, red. E. Szczepaniuk,

    M. Gawlik-Kobylińska, J. Werner (35,00 zł) 2016 r.

Biznesplan linii lotniczych, red.nauk. A. Radomyski (33,00 zł) 2015 r.

Broń biologiczna jako zagrożenie bezpieczeństwa państwa, B. Michailiuk (38,00 zł) 2015 r.

Broń chemiczna i biologiczna we współczesnym świecie, T. Kubaczyk

   (27,00 zł) 2016r.

Czynnik ludzki i jego wpływ na bezpieczeństwo lotów, B. Grenda,H. Turzyńska (21,00 zł) 2016 r.

Ćwiczenia gramatyczne z języka rosyjskiego,

   W. Wnuk, M. Urbanek, J. Zielińska (17,20 zł) 2006 r.
 


D
 


25 Wykładów, P. Sienkiewicz (42,00 zł) 2013 r.

25 lat wojskowej służby kobiet, red. A. Szczygielska (20,00 zł) 2014 r.

Demograficzne i globalizacyjne aspekty bezpieczeństwa personalnego, red. K. Drabik, A. Pieczywok

   (24,00 zł) 2018 r.

Determinanty funkcjonowania logistyki w obszarze obronności państwa,

   J. Korczak (22,00 zł) 2016 r.

Determinanty jakości studiów doktoranckich Akademii Obrony Narodowej,
  A. Pieczywok (26,00 zł) 2010 r.


Determinanty stosowania podatku od towarów i usług

   w obrocie towarami, M. Tomczyk (24,00 zł) 2017 r.

Determinanty sukcesu systemu obronnego państwa w świetle teorii zasobowej,

  A. Nowakowska-Krystman (23,00 zł) 2014 r.

Determinanty urządzania i utrzymania przepraw przez przeszkody wodne, B. Bębenek

   (20,00 zł) 2016 r.

Doktryny wojenne innych państw, W. Michalski,Z. Modrzejewski (16,00 zł) 2015 r.

Doskonalenie kadr w organizacjach wojskowych. Wybrane zagadnienia
  dydaktyki obronnej, Z. Leśniewski (30,00 zł) 2012 r.

Doskonalenie kompetencji przywódczych oficerów, W. Łydka (19,00 zł) 2015 r.
Doświadczenia organizacji bezpieczeństwa narodowego Polski od X do XXI wieku.

  Wnioski dla Polski w XXI wieku, J. Marczak, R. Jakubczak, A. Skrabacz,

  K. Gąsiorek, K. Przeworski (14,00 zł) 2013 r.

Dowodzenie komponentem sił powietrznych w operacji połączonej,

  red. B. Grenda (24,00 zł) 2012 r.

Dowodzenie lotnictwem marynarki wojennej,

  red. nauk. B. Grenda, J. Nowak, W. Marud (23,00 zł) 2013 r.

Dowodzenie siłami powietrznymi,

  B. Grenda, P. Mróz, J. Nowak, M. Sławiński (26,00 zł) 2011 r.

Dowodzenie siłami powietrznymi w operacji narodowej i sojuszniczej,
  red. nauk. B. Grenda (23,00 zł) 2013 r.

Dowodzenie siłami powietrznymi w środowisku sieciocentrycznym,
  Z. Smutniak (26,30 zł) 2008 r.

Dowodzenie siłami powietrznymi w układzie narodowym, B.Grenda (23,00 zł) 2014 r.

Dylematy zarządzania europejskiego, M. Wrzosek (25,00 zł) 2015 r.

Dylematy współczesnej dydaktyki obronnej, B. M. Szulc, K. Krakowski (25,00 zł) 2015 r.

Działalność bieżąca w SZ RP, A. Juncewicz (16,00) 2011 r.


Działalność dydaktyczno-wychowawcza Akademii Sił Lądowych Stanów

  Zjednoczonych w West Point w latach 1802–2002, T.K. Kowalik (31,50 zł) 2008 r.


Działania bojowe batalionu.Praktyka- teoria- perspektywy, W. Więcek (51,00 zł) 2015 r.

Działania przeciwrebelianckie w operacjach red.W.Więcek,(30,00zł.) 2011 r.


Działania psychologiczne w silach zbrojnych RP, T. Kacała (21,00 zł) 2014 r.Działania sił zbrojnych w cyberprzestrzeni, B. Pacek, R. Hoffmann (23,00 zł) 2013 r.

Działania stabilizacyjne – aspekty strategiczne.

  Konflikty. Interwencje. Bezpieczeństwo, D.S.Kozerawski (30,00) 2011 r.

Działalność szkoleniowo - metodyczna w SZ RP, Z. Leśniewski (21,00 zł) 2015 r.

Działania taktyczne w terenie lesisto-jeziornym, W. Więcek, L. Elak (28,00 zł) 2014 r.
Działania zaczepne w aspekcie obronności państwa, L.Elak, W.Więcek (30,00 zł)2014 r.


E
 

Edukacja dla bezpieczeństwa w służbach mundurowych - innowacyjne technologie,

   red.nauk. P. Gawliczek (31,00 zł) 2016 r.

Edukacja dla bezpieczeństwa wobec zagrożeń i wyzwań współczesności,
  A. Pieczywok (31,00 zł) 2012 r.

Edukacja obronna. Leksykon podstawowych pojęć i terminów,

  red.nauk: K.Krakowski, Z.Leśniewski, P.Ostalski, G.Pilarski, B.Szulc, J.Wiśniewski

   (26,00 zł) 2016 r.
Efekty przemian politycznych w państwach Bliskiego Wschodu i Afryki PN,

  red. A Czupryński  (31,00zł) 2015 r.

Efektywność logistyczna w siłach zbrojnych, T. Jałowiec (24,00) 2017 r.

Efektywność zarządzania w świetle prakseologii i normalizacji, red. P.Górny

    (30,00 zł) 2016 r.

Ekonomia gospodarki rynkowej. Ujęcie instytucjonalne, Cz.1
   Z. Stachowiak, B. Stachowiak (22,00 zł) 2015 r.

Ekonomia gospodarki rynkowej. Ujęcie instytucjonalne, Cz.2
   Z. Stachowiak, B. Stachowiak (25,00 zł) 2015 r.

Ekonomia gospodarki rynkowej. Ujęcie instytucjonalne, Cz.3
   Myśl ekonomiczna, teoria, praktyka, Z. Stachowiak, B. Stachowiak,
   (28,00 zł) 2015 r.

Ekonomika obronności. Istota, miejsce, zarys teorii,
    S.T. Kurek (36,00 zł) 2015 r.

Elementy metodologii badań naukowych, M. Pelc (18,00 zł) 2012 r.

Europejska integracja militarna. Sojusze wojskowe XX wieku,

  T. Kośmider, J. Ślipiec, J. Zuziak (20,00) 2011 r.

Ewolucja działań specjalnych w świetle współczesnych wyzwań i zagrożeń, red. K. Frącik (26,00) 2017 r.

Ewolucja funkcji personalnej w SZ, S.Sirko (26,00zł) 2013 r.

 

  
F

Finanse w zarządzaniu gospodarką. Bezpieczeństwo finansowe w okresie kryzysu,

  L. Kościelecki (24,00 zł) 2013 r.
Funkcjonowanie polskich kontyngentów wojskowych poza granicami kraju,

  L. Elak (22,00 zł) 2010 r. 
G
 

Globalne i regionalne problemy współczesności, L. Smolaga, C. Szyjko (22,00 zł) 2014 r.

Gminy wojskowe i powojskowe w województwie lubuskim. Konsekwencje i wyzwania

  w perspektywie rozowu lokalnego, M. Piotrowska-Trybull, B. Jurkowska (25,00 zł) 2015 r.

Gotowość systemu bezpieczeństwa narodowego, J. Wojnarowski (25,20 zł) 2010 r.

 

 

H
Historia wojskowa doby Piastów – wybrane zagadnienia

  1730 lat Wojska Polskiego, J. Lasota (25,00 zł) 2015 r.

 
 
I – J
 

Informacja i informatyzacja w administracji publicznej, M.Karpiuk (29,00zł) 2015 r.

Informatyczne systemy wspomagania zarządzania, J. Janczak (25,00 zł) 2011 r.


Informatyka w logistyce, A. Kij (27,00 zł) 2016 r.
Informatyka w zarządzaniu, zespół autorów (23,00 zł) 2010 r.


Informatyka w zarządzaniu, J. Janczak (26,00 zł) 2017 r.

"Inteligentna obrona - Smart Defence". Strategiczne podejście do osiągania zdolności obronnych
    państwa i sojuszu, red. nauk:M. Kubiński, R. Chrobak, D. Smolny (33,00 zł) 2016 r.

Interdyscyplinarność i tansdyscyplinarność w badaniach polemologicznych,

   M. Palczewska (18,00 zł) 2017 r.

Interdisciplinary Approach to Polemological Research, M. Palczewska (19,00 zł) 2017 r.

Inżynieryjne dokumenty dowodzenia, W. Kawka, K. Wysocki (33,00 zł) 2014 r.


Jak rozwiązać problem badawczy w pracach promocyjnych,
  S. Wojnarowska-Szpucha, J. Wojnarowski, (14,00 zł) 2012 r.

 
K
 

Kierunki rozwoju Szanghajskiej Organizacji Współpracy, Z. Śliwa (26,00 zł) 2012 r.

Klasy mundurowe. Od teorii do dobrych praktyk, red.nauk. A.Skrabacz, I.Urych, L.Kanarski

    (28,00 zł) 2016r.

Kompetencje międzykulturowe dla bezpieczeństwa i obronności.

    Teoria i praktyka, K. Trochowicz (38,00 zł) 2016 r.

Kompetencje wyróżniające oficerów walki elektronicznej, Sz. Markiewicz (16,00zł) 2015 r.

Komponent wojsk specjalnych w operacji połączonej, P. Paździorek (27,00 zł) 2015 r.

Konflikt gruzińsko-abchaski w świetle działań pokojowych ONZ (1992–2009),

  Z. Lewicki (31,00 zł) 2012 r.

Konflikty początku XXI w. Użycie sił powietrznych, M. Kozub (24,20 zł) 2007 r.


Koniunktura gospodarki obronnej. Syntetyczne ujęcie modelowe,

  S.T. Kurek (27,00 zł) 2011 r.


Kontrola przestrzeni powietrznej, A. Glen, W. Marud (24,20zł) 2005r.

Konwencje genewskie 60 lat później, B. Janusz-Pawletta (30,50 zł) 2010 r.


Kształtowanie się i główne kierunki działalności służb wojska II RP w systemie

  bezpieczeństwa militarnego lat 1921–1927 J. Ślipiec, (48,00) 2011 r.


Kształtowanie się tożsamości narodowej wspólnot autonomicznych w Hiszpanii,

  A. Antczak (31,50 zł) 2007 r. 


L – Ł
 

Leksykon wojny minowej na morzu, red. M. Jankiewicz (24,00 zł) 2013 r.

Leksykon wojskowej angielskiej terminologii logistycznej, red. T. Jałowiec (20,00zł) 2015 r.

Lider i zespół, P. Malinowski (22.00 zł) 2012 r.

Likwidacja skażeń żołnierzy, uzbrojenia i sprzętu bojowego oraz

  infrastruktury, dróg i terenu, J. Wałachowski, M. Szybalski (23,00 zł) 2015 r.

Logistyka a bezpieczeństwo. Analiza wybranych problemów, red. nauk. J. Kurowski (19,00 zł) 2014 r.

Logistyka a bezpieczeństwo. Analiza wybranych problemów. Tom 2, J. Kurowski (20,00) 2015 r.

Logistyka a bezpieczeństwo. Procesy logistyczne zorientowane na jakość,
   W. Nyszk, J. Kurowski (20,00 zł) 2016 r.

Logistyka a bezpieczeństwo. Problemy współczesnej Europy, red.nauk. J. Kurowski (18,00 zł) 2017 r.

Logistyka w dystrybucji, S. Smyk (23,00 zł) 2016 r.
Logistyka w sytuacjach kryzysowych. Wyd. 2 poszerzone i uzupełnione,

  E. Nowak (21,00 zł) 2009 r.
Lotnictwo a środowisko naturalne, S. Zajas, D. Ozga (16,00 zł) 2011 r.

Lotnictwo cywilne i wojskowe w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej

  – problemy i wyzwania, red. nauk. T. Markiewicz (29,00 zł) 2014 r.
Lotnictwo cywilne. Lotnictwo służb porządku publicznego,

  E. Zabłocki (23,10 zł) 2006 r.


Lotnictwo cywilne. Port lotniczy, szkolenie lotnicze, loty próbne,

  zasoby obronne lotnictwa cywilnego, E. Zabłocki (30,30 zł) 2009 r.


Lotnictwo sanitarne w Polsce, R. Bartnik, M. Bartnik (18,00 zł) 2015 r.

Lotnictwo w doktrynach i konfliktach zbrojnych XX i XXI wieku,

  red. B. Grenda, J. Nowak 2012 r.

Lotnictwo w doktrynach militarnych w działaniach wojennych XX i XXI wieku,

  red. nauk. R. Bartnik, B. Grenda, T. Zieliński (29,00 zł) 2013 r.

Lotnictwo w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej.

  Dylematy i wyzwania, red. nauk. T.M. Markiewicz (25,00 zł) 2015 r.

Lotnictwo wojsk lądowych w misjach poza obszarem kraju, T. Zieliński (24,00 zł) 2012 r.

Lotnictwo wojskowe w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej, T.M. Markiewicz

  (23,00 zł) 2013 r.

Lotnictwo wojskowe. Wybrane zagadnienia, red. nauk. G. Rosłan (22,00 zł) 2013 r.

Lotnictwo w walce z siłami nieregularnymi, R. Bartnik (20,00 zł) 2014 r.

Lotnictwo w zarysie, R. Bartnik (24,00 zł) 2013 r.

Łączność na poziomie strategiczno-operacyjnym w SZ RP. Stan aktualny i perspektywy rozwoju,

   M. Marczyk, L. Kalman (25,00 zł) 2015 r.

Łączność na poziomie polityczno-wojskowym w SZ RP - Stan aktualny i perspektywy rozwoju,

   M. Marczyk (24,00 zł) 2015 r.

 
M

 

Marketing. Wybrane problemy, red.nauk. S. Antczak (32,00 zł) 2016 r.

Matematyka, M. Pelc, M. Juszczyk (26,30 zł) 2003 r.


Medialne środki prezentacyjne i reprezentacyjne, J. Lipińska (20,00 zł) 2012 r.

Metodologia badań bezpieczeństwa narodowego. Tom 4,

    red.nauk. P. Sienkiewicz, M. Marszałek, H. Świeboda (50,00 zł) 2012 r.

Metodologia badań bezpieczeństwa narodowego. Tom 5,

    red.nauk. P. Sienkiewicz, M. Marszałek, H. Świeboda (54,00 zł) 2013 r.

Metodologia badań bezpieczeństwa narodowego. Tom 7,

    red.nauk. P. Sienkiewicz, M. Marszałek, H. Świeboda (59,00 zł) 2015 r.

Metodologia badań bezpieczeństwa narodowego. Tom 8,

    red.nauk. P. Sienkiewicz, P. Dela (57,00 zł) 2015 r.

Metodologiczna tożsamość polemologii, B. Szulc, M. Huzarski (28,00 zł) 2010 r.

Metody i treść pracy zespołów funkcjonalnych kierownictwa ćwiczenia,

    zespół autorów (30,00 zł) 2010 r.


Metody rozproszone w dydaktyce, K. Krakowski, Z. Leśniewski (26,00 zł) 2015 r.

Metodyka i metodologia pisania prac kwalifikacyjnych, Z. Stachowiak (9,50 zł) 2001 r.


Miejsce samorządu terytorialnego w przestrzeni bezpieczeństwa narodowego,
    M. Karpiuk (32,00 zł) 2014 r.

Międzynarodowe i krajowe organizacje lotnicze, S. Zajas (24,00 zł) 2015 r.

Międzynarodowe konsekwencje konfliktu zbrojnego na Ukrainie

     red.nauk. T. Kubaczyk, S. Piotrowski, M. Żyła (32,00 zł) 2016 r.

Międzynarodowe konwencje i umowy lotnicze oraz ich zastosowanie

    – zarys problematyki, M. Polkowska (14,10 zł) 2004 r.

Międzynarodowe operacje pokojowe i stabilizacyjne w polskiej polityce bezpieczeństwa

     w XX i XXI wieku, red. nauk. Dariusz S. Kozerawski (43,00 zł) 2016 r.

Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych, B. Janusz-Pawletta

    (44,00 zł) 2013 r.

Militarna rola Narwi, A, Aksamitowski (42,00 zł) 2006 r.

Minister Obrony Narodowej i Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych w systemie kierowania

    bezpieczeństwem narodowym RP, red. nauk. W. Kitler (29,00 zł) 2013 r.

Miejsce celów, problemów i hipotez w procesie badań naukowych,

    T. Majewski (9,00 zł) 2003 r.


Mobilizacja sił zbrojnych szansą utrzymania bezpieczeństwa Polski,

    J. Wojnarowski (24,20 zł) 2008 r.


Modelowanie działań bojowych w systemie symulacyjnym JTLS. Tom 1

     red.nauk. S. Byłeń, M. Sołoducha (28,00 zł) 2016 r.

Modelowanie działań bojowych w systemie symulacyjnym JTLS. Tom 2

     red. nauk. S. Byłeń, M. Sołoducha (30,00 zł) 2016 r.

Modelowanie procesów logistycznych w systemie symulacyjnym JTLS,

     S. Byłeń (35,00 zł) 2017 r.

Modern approach to tactical activities, red: K. Wysocki, W. Więcek, M. Ochalski

    (43,00 zł) 2016 r.

Myśleć strategicznie o bezpieczeństwie przyszłości, M. Kozub (30,00 zł) 2013 r.

 
N
 

Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych w systemie obronnym państwa polskiego,
  red. nauk. T. Kośmider (23,00 zł) 2014 r.

Nauka–Wiedza–Mądrość, B. Szulc (18,00 zł) 2011 r.

Nie-bezpieczny świat. Systemy.Informacja.Bezpieczeństwo,
  red. nauk. P. Sienkiewicz (50,00 zł) 2015 r.

Nieletni jako przestępca w XXI wieku – studium uwarunkowań społeczno-prawnych,

  A. Cichy, C.T. Szyjko (30,00 zł) 2014 r.

Niemilitarne zagrożenia bezpieczeństwa publicznego,

  red. nauk. S. Kowalkowski (24,00 zł) 2011 r.

Nowe kierunki w rozpoznaniu SZ RP, W. Scheffs (24,00 zł) 2013 r.


 

 
O
 

Obrona brygady w terenie górzystym, L. Elak, J. Posobiec, P. Harężlak, A. Michalak
  (25,00 zł) 2014 r.

Obrona powietrzna w systemie bezpieczeństwa państwa,

   red.nauk. A. Radomyski, D. Żyłka, W. Materak (44,00 zł) 2016 r.

Obrona przeciwlotnicza w specyficznych środowiskach, A. Radomyski, K. Dobija

  (28,00 zł) 2013 r.

Obrona przed bronią masowego rażenia w działaniach taktycznych (brygada, dywizja),

  P. Maciejewski, G. Sznajder, A. Rybka (19,00 zł) 2016 r. 

Obrona przed bronią masowego rażenia w oddziale. Poradnik,

  red. nauk. W. Wątor, L. Słomka (30,00 zł) 2013 r.

Obrona wybrzeża morskiego. Funkcjonalny, strukturalny i mentalny wymiar działań

  połączonych. Materiały z konferencji naukowej (21,00 zł) 2013 r.

Obronność jako dyscyplina naukowa, red. A. Polak, K. Krakowski (28,00 zł) 2015 r.

Obronność Polski w XXI wieku, red. Z. Leśniewski, P. Ostolski, M. Palczewska

   (55,00 zł) 2017 r.

Obsługa logistyczna, S. Smyk (19,00 zł) 2016 r.

Obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Geneza, ewolucja, współczesne wyzwania,

  K. Badźmirowska-Masłowska (21,00 zł) 2013 r.

Ocena sytuacji skażeń po zdarzeniach CBRN z wykorzystaniem narzędzi informatycznych

     /SI PROMIEŃ 3.0 oraz PGO 2014/, P. Maciejewski (24,00 zł) 2016 r.

Ocenianie pracowników w organizacji zhierarchizowanej, A. Szczygielska,

D. Kurek (21,00 zł) 2015 r.

Ochrona granicy państwowej. Wybrane aspekty, red.naukowa Leszek Elak

    (28,00 zł) 2017 r.

Ochrona infrastruktury krytycznej, W. Lidwa, W. Krzeszowski,

    W. Więcek, P. Kamiński (20,00 zł) 2012 r.

Ochrona ludności. Wybrane problemy, B. Michailiuk (25,00 zł) 2017 r.

Ochrona przed skażeniami, P. Maciejewski, W. Robak (15,00 zł) 2013 r.

Od sztuki wojennej do bezpieczeństwa narodowego -Księga jubileuszowa z okazji siedemdziesięciolecia

   urodzin prof. dr. hab. J. Pawłowskiego, W. Kitler (55,00 zł) 2017 r.

Odpowiedzialność dyscyplinarna funkcjonariuszy formacji bezpieczeństwa i porządku publicznego,

  red.nauk. A. Pieczywok, M. Karpiuk (26,00 zł) 2016 r.

Operacja "Józef". Operacja zaczepna Wojska Polskiego na Ukrainie wiosną 1920 r.

   J.S. Tym, (25,00 zł) 2016 r.

Operacje informacyjne, Z. Modrzejewski (24,00 zł) 2015 r.


Operacje pokojowe ONZ. Struktura. Planowanie

  M. Marszałek, J.T. Limanowski (31,00 zł)
 2011 r.


Operacje wojskowe Unii Europejskiej, B. Pacek (27,30 zł) 2010 r.


Organizacja i funkcjonowanie Centrum Zarządzania Kryzysowego,

  red. G. Sobolewski  (23,00 zł) 2011 r.


Organizacja pracy podczas rozwiązywania problemów taktycznych,

  L. Elak, R. Sieczka (20,00 zł) 2014 r.

Organizacja, przemieszczanie i rozmieszczanie stanowisk dowodzenia

  wojsk lądowych, N. Prusiński, Z. Leśniewski (18,20 zł) 2009 r.


Organy administracji publicznej i instytucje w zarządzaniu kryzysowym,

   red.nauk. G. Sobolewski, D. Majchrzak, Z. Sobejko (48,00 zł) 2016 r.

Organy doradcze głowy państwa właściwe w sprawach bezpieczeństwa narodowego,

  T. Kośmider (30,00 zł) 2015 r.

Osłona strategiczna państwa. Wybrane aspekty, red. nauk. Z. Smutniak (30,00 zł) 2016 r.

Osobowościowe uwarunkowania efektywności oficerów kontrwywiadu, B. Pacek

  (27,00 zł) 2013 r.

Outsourcing logistyczny w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,

  (28,00 zł) 2013 r.

Outsourcing usług w systemie logistycznym sił zbrojnych,

  S. Smyk, T. Jałowiec, K. Szeląg, red.naukowa (27,00 zł) 2011 r.
O wychowaniu w wojsku, red. K. Loranty, A. Pieczywok (38,00 zł) 2012 r.
 
 
P
 

15 lat działalności Stowarzyszenia Kombatantów Misjii Pokojowych ONZ

   w służbie pokoju. Doświadczenia. Stan obecny. Perspektywy,

   red.nauk. M. Marszałek, J.T. Limanowski, P. Lotarski (20,00 zł) 2014 r.


Planowanie, organizowanie i prowadzenie działań rozpoznawczych w operacjach,

  M. Wrzosek, A. Nowak, W. Scheffs (25,20 zł) 2009 r.
Planowanie cywilne w zarządzaniu kryzysowym, red. nauk. W. Kitler, (26,00 zł) 2011 r.

Planowanie ćwiczenia dowódczo-sztabowego w Unii Europejskiej. Materiały do ćwiczeń,

  Z. Leśniewski (27,00 zł) 2012 r.

Planowanie rozwoju sił zbrojnych, M. Banasiak, (21,00 zł) 2015 r.

Planowanie użycia sił powietrznych, B. Grenda (20,00 zł) 2013 r.

Planowanie wojenne i przygotowania obronne II Rzeczypospolitej.

  Studia i materiały, red. nauk. T. Kośmider (38,00 zł) 2012 r.
Planowanie zadań inżynieryjnych, S. Kowalkowski, (26,00 zł) 2010 r.

Podmioty wykonawcze w zarządzaniu kryzysowym,

    red. nauk. G. Sobolewski, D. Majchrzak, J. Solarz
 (27,00 zł) 2014 r.

Podręcznik oficera sztabu, red. J. Kręcikij, J. Wołejszo, N. Prusiński
    (31,50 zł) 2009 r.


Podręcznik oficera wojsk inżynieryjnych. Dowodzenie, planowanie, zabezpieczenie
    red. nauk. S. Kowalkowski, (32,00 zł) 2015 r.

Podręcznik przeciwlotnika (Wydanie drugie poprawione i rozszerzone),

    A. Radomyski, K. Dobija (55,00 zł) 2014 r.


Podstawowe zagadnienia zarządzania ruchem lotniczym,

  T. M. Markiewicz (36,80 zł) 2010 r.


Podstawy bezpieczeństwa narodowego (państwa). Podręcznik akademicki

   red. J. Pawłowski (63,00 zł) 2017 r.

Podstawy bezpieczeństwa współczesnego państwa (podmiotu).Implikacje
   red.nauk. J.Pawłowski (56,00 zł) 2015 r.

Podstawy dowodzenia w aspekcie działań sieciocentrycznych,

  red. J. Wołejszo, J. Kręcikij  (47,00 zł) 2013 r.

Podstawy działań taktycznych, red. nauk. L. Elak (52,00 zł) 2014 r.

Podstawy obrony powietrznej, A. Radomyski (39,00 zł) 2015 r.

Podstawy poznawcze bezpieczeństwa powietrznego państwa, A. Glen (25,00 zł) 2013 r.

Podstawy prawne funkcjonowania międzynarodowej żeglugi powietrznej,

  M. Polkowska (29,40 zł) 2007 r.

Podstawy rozpoznania wojskowego, Z. Modrzejewski (25,00 zł) 2016 r.

Podstawy taktyki wojsk lądowych, W. Więcek (25,00 zł) 2016 r.

Podstawy teorii podejmowania decyzji, Z. Redziak (25,00 zł) 2013 r.

Podstawy zarządzania jakością (teoria i praktyka), S. Augustyn (20,00 zł) 2012 r.


Podstawy zarządzania kryzysowego i scenariusze ćwiczeń,

 W. Więcek, J. Bieniek (20,00 zł) 2014 r.

Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi, S. Sirko (24,20 zł) 2009 r.


Pokonywanie naziemnych środków obrony powietrznej przez lotnictwo,

   S. Maślanka (32,00 zł) 2017 r.

Polemologia, M. Palczewska (27,00 zł) 2015 r.

Polemologia: wielowymiarowość wojny i konfliktu zbrojnego T.1, J. Lasota, M. Palczewska

   (24,00 zł) 2017 r.

Polityczno-wojskowe implikacje członkostwa Polski w NATO,

  red. nauk T. Kośmider (28,00 zł) 2014 r.


Polityka lotnicza, S. Zajas (24,00 zł) 2013 r.

Polscy weterani i kombatanci. Wczoraj i dziś, red. nauk. P. Lotarski (20,00 zł) 2016 r.

Polska w międzynarodowej współpracy wojskowej, red. M. Żyła, T. Kubaczyk, S. Piotrowski, (31,00 zł) 2016 r.

Polska, Unia Europejska, NATO wobec wyzwań i zagrożeń, M. Wrzosek (22,00 zł) 2012 r.

Polskie siły zbrojne w Afganistanie. Wnioski i doświadczenia, 

   red. A. Polak. W. Więcek (33,00 zł) 2015 r.

Polski Kontyngent Wojskowy (POLBATT) W Syrii w siłach pokojowych ONZ

   w latach 1993-2009, P. Lotarski, (29,00 zł) 2014 r. 

Polsko-ukraińska współpraca wojskowa w polityce bezpieczeństwa Polski,

    M. Żyła, (42,00 zł) 2016 r.

Poradnik logistyczny do ćwiczeń i treningów sztabowych. Związek taktyczny, oddział, pododdział

   red. M. Kaźmierczak (31,00 zł) 2016 r.

Potęga powietrzna w systemie bezpieczeństwa państwa, red. nauk. T. Zieliński

  (24,00 zł) 2013 r.

Powszechna obrona przeciwlotnicza wojsk, A. Radomyski (35,00 zł) 2014 r.

Pozyskiwanie i rozwój karier pracowników, T. Majewski, (13,00 zł) 2013 r.

Prawo bezpieczeństwa informacyjnego, M. Karpiuk, K. Chałubińska (32,00 zł) 2015 r.

Prawo wojskowe, red. nauk. M. Czuryk, M. Karpiuk, (43,00 zł) 2015 r.

Predykcja skażeń jądrowych, J. Solarz (26,00 zł) 2016 r.

Prezentacje jako element wystąpień publicznych, J. Lipińska (14,00 zł) 2012 r.

Problemy ekonomiczne – ćwiczenia, A. Nowakowska-Krystman (17,20 zł) 2007 r.


Procesy informacyjne w obronności i bezpieczeństwie,

   red. nauk. M. Wrzosek (27,00 zł) 2017 r.

Procesy informacyjne w zarządzaniu organizacją zhierarchizowaną,

   M. Wrzosek (27,30 zł) 2010 r.

Procesy obsługi celnej w międzynarodowym łańcuchu dostaw,

  red. J. Tymińska, (27,00 zł) 2014 r.

Procesy w organizacji, S. Sirko (27,30 zł) 2010 r.

Profesjonalizm zawodowy nauczyciela akademickiego edukacji dla bezpieczeństwa
    A. Pieczywok, (38,00 zł) 2016 r.
Profesjonalna armia w teorii i praktyce-kontekst strategiczny. Koncepcje-zmiany-bezpieczeństwo,

  red. D.S. Kozerawski, R. Niedźwiecki (21,00 zł) 2012 r.

Prognozowanie zagrożeń bezpieczeństwa narodowego RP, H. Świeboda

   (31,00 zł) 2017 r.

Projektowanie i wykorzystanie wirtualnych materiałów dydaktycznych w edukacji

    dla bezpieczeństwa i obronności, M. Gawlik-Kobylińska (24,00 zł) 2016 r.

Propedeutyka finansów, red.nauk. L. Kościelecki, K. Stańczyk (35,00 zł) 2014 r.


Przeciwdziałanie improwizowanym urządzeniom wybuchowym,
  B. Bębenek (25,00 zł) 2014 r.


Przeprawy. Podręcznik dla słuchaczy podyplomowych studiów operacyjno-taktycznych,

   W. Kawka (24,00 zł) 2018 r.

Przygotowania obronne w Polsce. Uwarunkowania formalnoprawne,

  dylematy pojęciowe i próba systematyzacji, M. Kuliczkowski (23,00 zł) 2013 r.

Przygotowanie i rozwinięcie zasobów potencjału obronnego Polski. Wybrane problemy

   J. Wojnarowski, S. Wojnarowska-Szpucha (25,00 zł) 2016 r.

Przygotowanie kompenentu wojsk lądowych do udziału w operacjach reagowania kryzysowego
   poza granicami kraju, J. Wyłupek (28,00 zł) 2015 r.

Psychospołeczne uwarunkowania zachowań jednostek i grup społecznych

  w sytuacjach zagrożeń. Wybrane problemy K. Loranty (32,00 zł) 2011 r.

 
R
 

Raport strategiczny: Siły Zbrojne RP w drugiej dekadzie XXI wieku.

  Koncepcja strategiczna obrony terytorialnej RP, J. Marczak, R. Jakubczak (12,00 zł) 2014 r.

Ratownictwo chemiczne. Poradnik, B. Michailiuk, W. Wątor (20,20 zł) 2009 r.


Ratownictwo lotnicze, J. Karpowicz (14,10 zł) 2003 r.


Reagowanie państwa na zagrożenia terroryzmem lotniczym,

  A. Glen (26,30 zł) 2010 r.


Risk Management 2015. Zarządzanie ryzykiem w SZ RP, Red.nauk. Z. Redziak, M. Strzoda

    (33,00 zł) 2016 r.

Rodzina. Lokalne i globalne konteksty bezpieczeństwa, I. Urych, C. Smuniewski

   (32,00 zł) 2015 r.

Rola zewnętrznych zasobów logistycznych w realizacji zadań logistycznych w ramach ćwiczeń

   dowódczo-sztabowych, red. S. Smyk (27,00 zł) 2016 r.

Rozbudowa fortyfikacyjna terenu w działaniach militarnych,

  W. Kawka (30,00 zł) 2010 r.
Rozpoznanie na szczeblu taktycznym, red. W. Scheffs (30,00 zł) 2012 r.

Rozpoznanie wojskowe w sytuacjach kryzysowych. Teoria i praktyka,

  red. nauk. M. Wrzosek (27,00 zł) 2014 r.

Rozwój lotniczych środków rażenia, B. Grenda, R. Bielawski (22,00 zł) 2017 r.
Rozwój zawodowy kadr. Rozpoznanie i analiza

  K. Krakowski, J. Wiśniewski, Z. Leśniewski (23,00 zł) 2011 r.
 
 
S
 

Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich w obronie Tobruku,

    red. J. Zuziak (32,00 zł) 2016 r.

Samorząd terytorialny w państwach Unii Europejskiej, 

  red . nauk. M. Czuryk, M. Karpiuk, J. Kostrubiec (41,00 zł) 2015 r.

Samorząd terytorialny w realizacji potrzeb obronnych, J. Wróbel (20,00 zł) 2015 r.

Si vis pacem, para bellum - Dyplomacja czy siła?, red. D. Nowak, A. Zagórska, M. Żyła

   (29,00 zł) 2016 r.

Sieć łączności komponentu wojskowego, P. Dela (19,00 zł) 2013 r.

Siły i środki walki zbrojnej w wojnach przyszłości, red. nauk. A. Polak, P. Paździorek
    (28,00 zł) 2016 r.

Siły powietrzne, E. Zabłocki (18,20 zł) 2007 r.


Siły powietrzne. Dzień dzisiejszy i wyzwania przyszłości, S. Zajas (29,40 zł) 2009 r.


Siły powietrzne w operacjach reagowania kryzysowego,

  red. nauk. A. Kuptel, (22,00 zł) 2014 r.

Siły zadaniowe w działaniach taktycznych M. Kubiński (25,00 zł) 2010 r.


Siły Zbrojne RP w procesie budowy narodowego potencjału odstraszania,

  red. M. Kubiński, (31,00 zł) 2015 r.

Siły Zbrojne RP w zapewnieniu bezpieczeństwa EURO 2012,

   M. Banasik (33,00 zł) 2015 r.

Siły Zbrojne RP w zarządzaniu kryzysowym. Aspekt narodowy i międzynarodowy,

  G. Sobolewski (39,00 zł) 2013 r.

Siły zbrojne Ukrainy i Białorusi, S. Iwanowski (15,20 zł) 2010 r.


Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego,

  zespół autorów, (15,80 zł) 2002 r.


Służba w formacjach bezpieczeństwa i porządku publicznego,

   red. nauk. M. Karpiuk, A. Pieczywok (32,00 zł) 2016 r.

Socjal Aspects of Changes in the Polish Army after 1989,

   M. Piotrowska-Trybull, U. Jarecka (21,00 zł) 2018 r.

Socjologia wojny, M. Palczewska (20,00 zł) 2017 r.

Społeczeństwo, gospodarka, siły zbrojne- relacje i wyzwania,

  red. nauk. M. Piotrowska-Trybull (30,00 zł) 2015 r.

Społeczeństwo, gospodarka, siły zbrojne- wyzwania dla zarządzania i dowodzenia

   w dobie współczesnych zagrożeń. Tom 1,

   M. Piotrowska-Trybull, A, Kaczmarek, (26,00 zł) 2017 r.

Społeczeństwo, gospodarka, siły zbrojne - wyzwania dla zarządzania i dowodzenia

   w dobie współczesnych zagrożeń. Tom 2,

   M.Niemiec, M. Jabłońska-Wołoszyn, W. Krzeszowski (26,00 zł) 2018 r.

Społeczne uwarunkowania bezpieczeństwa. Wybrane zagadnienia psychologii

  i socjologii, red. nauk. L. Kanarski, M. Koter, K. Loranty, I. Urych

  (34,00 zł) 2015 r.

Społeczne uwarunkowania bezpieczeństwa. Wybrane zagadnienia psychologii i socjologii

   Część 2, red. nauk. I. Urych, M. Gmurek (36,00 zł) 2016 r.

Stanag 6001. Practice book, M. Kosior, J. Lesisz (17,20 zł) 2009 r.


Strategia. Słownik terminów, Z. Sabak (20,00 zł) 2014 r.

Strategia. Ewolucja paradygmatu. Konkluzja na XXI wiek,

  Z. Sabak (20,00 zł) 2012 r.
Strategia. Podstawy myślenia w XXI wieku, Z. Sabak (28,00 zł) 2012 r.

Startegia. Rozwiązywanie konfliktów. Aspekty działań militarnych,

  Z. Sabak (26,00 zł) 2013 r.

Studium przyszłości sił powietrznych. Kierunki rozwoju do 2025 roku,

  S. Zajas – kierownik zespołu (28,40 zł) 2009 r.


Symulatory lotu oraz symulatory kontroli ruchu lotniczego w szkoleniu

  lotniczym, R. Bartnik, B. Grenda, P. Galej (24,00 zł) 2014 r.

Synchronizacja jako element przygotowania działań, P. Harężlak

   (24,00) 2017 r.

System bezpieczeństwa narodowego RP. Wybrane problemy,

   red. nauk. W. Kitler, K. Drabik, I. Szostek (36,00 zł) 2014 r.

System dowodzenia, red. nauk. J. Wołejszo (46,00 zł) 2013 r.

System łączności poziomu operacyjnego SZ RP,

  red. nauk. M. Marczyk, M. Frączek, L. Kalman (25,00 zł) 2014 r.

System – podsystem obronny państwa i świadczenia na jego rzecz,

  S. Wojnarowska-Szpucha, J. Wojnarowski (23,00 zł) 2014 r.

System obronności państwa, J. Wojnarowski (15,20 zł) 2005 r.


System obrony powietrznej Polski, red. nauk. K. Czupryński, A. Glen, P. Soroka

  (50,00 zł) 2013 r.

System pojęć sztuki operacyjnej i taktyki wojsk lądowych,

  J. Posobiec (22,00 zł) 2007 r.


System rozpoznania SZ RP. Doświadczenia i wnioski z funkcjonowania ISTAR. Część I,

   red. nauk. Sz. Markiewicz (26,00 zł) 2016 r.

System rozpoznania w operacjach poza granicami kraju,

   Z. Modrzejewski, P. Balon (23,00 zł) 2017 r.

System walki wojsk lądowych. Teoria i praktyka, J. Wiśniewski (26,00 zł) 2014 r.

Systemy teleinformatyczne w zarządzaniu kryzysowym, zespół autorów (17,00 zł) 2012 r.

Sytuacja młodzieży na rynku pracy, red. M. Piotrowska-Trybull (19,00 zł) 2014 r.

Szkolenie personelu latającego i zabezpieczającego na potrzeby 

  lotnictwa cywilnego, B. Grenda, (23,00 zł) 2014 r.

Szkolenie personelu latającego na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,

  B. Grenda (26,00 zł) 2012 r.

Sztuka wojenna, obronność, red. nauk. A. Polak, J. Joniak

  (35,00 zł) 2014 r. 

 


T
 

Taktyka wojsk lądowych, Zespół autorów (31,50 zł) 2010 r.


Taktyka w przykładach z ćwiczeń, W. Więcek (25,00 zł) 2013 r.

Taktyka prowadzenia działań przeciwdywersyjnych, W. Więcek

  (21,00 zł) 2015 r.

Taktyczne aspekty terenu w walce, L. Elak (22,00 zł) 2013 r.

Taktyczno- inżynieryjne wymagania forsowania przeszkody wodnej,

  B. Bębenek, W. Kawka, K Wysocki (26,00 zł) 2015 r.

Technologia informacyjna w zarządzaniu,

  J. Janczak, B. Biernacik, G. Pilarski (28,20 zł) 2009 r.

Technologie informacyjne w zarządzaniu, E. Szczepaniuk, M. Gawlik-Kobylińska, W. Krzemiński,

   (28,00 zł) 2017 r.
Teleinformatyka i technika biurowa, J.W. Michniak (28,20 zł) 2009 r.

Teoria i praktyka taktyki w XXI wieku, W. Więcek, L. Elak (33,00 zł) 2016 r.

Teoretyczne i praktyczne aspekty kultury organizacyjnej, M. Niemiec (20,00 zł) 2015 r.


Teoretyczno-pragmatyczne aspekty uprawiania polemologii,

  red. nauk. M. Huzarski, A. Czupryński (22,00 zł) 2014 r.

Teoretyczny i praktyczny wymiar synchronizacji działań,

   K. Frącik, W. Więcek (22,00 zł) 2017 r.

Teoria grup operacyjnych w polskiej sztuce wojennej okresu międzywojennego,

  A. Polak (31,50 zł) 2002 r.
Teoria i praktyka machanizmu bezpieczeństwa ekonomicznego państwa.

  Ujęcie instytucjonalne. Z. Stachowiak (45,00 zł) 2012 r.

Terroryzm lotniczy. Istota zjawiska, organizacja przeciwdziałania,

  A. Glen (26,00 zł) 2014 r.

Terytorialny system zabezpieczenia logistycznego SZ RP, K.Zadorożny (25,00 zł) 2016 r.

The effectiveness of logistics in the armed forces, T. Jałowiec (15,00 zł) 2017 r.

 
U

 

Udział Sił Zbrojnych RP w bezpieczeństwie wewnętrznym państwa,

  B. Pacek (30,00 zł) 2013 r.

Układ i treść koncepcji wsparcia i zabezpieczenia działań, red. W. Łydka

   (16,00 zł) 2017 r.

Układ i treść wystąpień oficerów rodzajów wojsk na odprawie informacyjnej,

  red. W. Łydka (15,00 zł) 2017 r.

Uwarunkowania lokalne i regionalne funkcjonowania jednostek wojskowych

  na terytorium kraju, red. nauk.: S. Sirko, M. Piotrkowska-Trybull (28,00 zł) 2013 r.

Uwarunkowania operacyjne i taktyczne kierowania ruchem wojsk,

  S. Kowalkowski (23,20 zł) 2008 r.


Użycie lotnictwa NATO w konflikcie bałkańskim 1992-1995, M. Marszałek (38,00 zł) 2016 r.

 

V

Vademecum studenta.Prawo międzynarodowe publiczne,

   K.J.Gruszczyński, C.T.Szyjko (30,00 zł) 2016 r.
 
W
 

 

Wiedza i innowacje w firmie, J. Bogdanienko (25,00 zł) 2011 r.

Wieloaspektowość kształtowania bezpieczeństwa sieci teleinformatycznej
   wojsk lądowych, M. Frączek (36,00 zł) 2015 r.

Wielowymiarowość współczesnej logistyki T.1, red.nauk. S. Smyk

    (36,00 zł) 2016 r.

Wojna, konflikt, kryzys, A. Polak, P. Paździorek (22,00 zł) 2011 r.
Wojna i pokój przedmiotem badań polemologiczno-irenologicznych,

  red. nauk. M. Huzarski, A. Czupryński (26,00 zł) 2012 r.
Wojna Polsko-Rosyjska 1919–1920 i jej międzynarodowe odniesienia,

   red.nauk. J. Ślipiec, T. Kośmider (32,00 zł) 2010 r.

Wojny i konflikty zbrojne XXI wieku- podejście polemologiczne,red. J. Lasota,

      M. Palczewska, A. Polak (32,00 zł) 2016 r.

Wojny i konflikty zbrojne XXI wieku, red.nauk. J. Lasota, (28,00 zł) 2015 r.
Wojny w Zatoce Perskiej. Aspekty operacyjne, J. Joniak, A. Polak (19,00 zł) 2011 r.

Wojska specjalne w systemie obronnym RP – aspekty organizacyjne, 

  doktrynalne i modernizacyjne, red.nauk. B. Pacek, P. Soroka, M. Kubiński
  (35,00 zł) 2013 r.

Wojsko Polskie w międzynarodowych misjach i operacjach pokojowych,

  red.nauk. M. Marszałek, J. Zuziak (33,00 zł) 2010 r.


Wojsko Polskie w międzynarodowych operacjach pokojowych i stabilizacyjnych.

  Konflikty. Spory. Bezpieczeństwo, D.S. Kozerawski (26,00 zł) 2011 r.


Wojsko Polskie w misjach pokojowych w latach 1953–1990,

  J. Zuziak (29,40 zł) 2008 r.


Wojskowe systemy łączności w systemie bezpieczeństwa państwa-

    wielorakie aspekty bezpieczeństwa cyberprzestrzeni SZ RP,

    B. Biernacik, G. Pilarski (30,00 zł) 2018r.

Wojskowe węzły teleinformatyczne w systemie obronnym państwa,

   M. Marczyk (34,00 zł) 2016 r.

Wprowadzenie do teorii komunikowania, J. Lipińska (16,00 zł) 2010 r.


Wskaźniki taktyczne wojsk lądowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,

  red. K. Krakowski (27,00 zł) 2014 r.

Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej.

  Aspekty prawne i polityczne, K. Badźmirowska-Masłowska (20,00 zł) 2013 r.

Współczesna dydatkyka wojskowa, K. Krakowski (31,00 zł) 2014 r.

Współczesna logistyka – wybrane aspekty, red. nauk. W. Nyszk (35,00 zł) 2013 r.

Współczesne bezpieczeństwo ekonomiczne. Wymiar międzynarodowy,

    red. M. Gębska, M. Kubiak (25,00 zł) 2016 r.

Współczesne bezpieczeństwo ekonomiczne i społeczno-kulturowe. Wymiar międzynarodowy,

   M. Gębska (44,00 zł) 2017 r.

Współczesne dowodzenie wojskami – istota i charakter dowodzenia,

  red. J. Posobiec, N. Prusiński (18,00 zł) 2012 r.

Współczesne wojska inżynieryjne Federacji Rosyjskiej,

   K. Wysocki, M. Depczyński, P. Szymczak (31,00 zł) 2017 r.

Współczesne uwarunkowania bezpieczeństwa Azji,

  D. Brążkiewicz, Z. Śliwa (28,00 zł) 2011 r.


Współczesne wyzwania dla podmiotów euroatlantyckiego środowiska bezpieczeństwa,

  M. Marszałek, W. Kitler (31,00 zł) 2015 r.

Współczesny wymiar funkcjonowania Policji,

  Z. Piątek, B. Wiśniewski (26,30 zł) 2010 r.


Współczesny wymiar funkcjonowania Straży Granicznej,

  B. Wiśniewski, Z. Piątek (28,40 zł) 2006 r.


Wybrane aspekty bezpieczeństwa cybernetycznego Sił Zbrojnych RP.,

  M. Frączek, M. Marczyk (25,00 zł) 2014 r.

Wybrane aspekty bezpieczeństwa cybernetycznego Sił Zbrojnych RP.,
  M. Marczyk, B. Biernacik (28,00 zł) 2015 r.

Wybrane aspekty logistyki w systemie obronnym państwa, red.W. Nyszk (30,00 zł) 2015 r.

Wybrane elementy logiki, T. Zieliński (18,00 zł) 2017 r.

Wybrane narzędzia informatyczne wspomagające planowanie działań inżynieryjnych,

  K. Wysocki (28,00 zł) 2015 r.

 Wybrane problemy planowania strategii rozwoju zdolności sił zbrojnych,

  M. Kozub, A. Brzozowski, R. Niedźwiecki (23,00 zł) 2012 r.

Wybrane problemy psychologii zarządzania, A. Kaczmarek (27,00 zł) 2016 r.

Wybrane problemy wojsk obrony przeciwlotniczej sił powietrznych, red. nauk. D. Żyłka (31,00 zł) 2016 r.

Wybrane problemy zarządzania kryzysowego w organizacjach lotniczych,

  B. Grenda, J. Nowak (24,00 zł) 2013 r.

Wybrane problemy z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa.

  Konteksty, zagrożenia, wyzwania, A. Pieczywok (32,00 zł) 2011 r.

Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa społecznego w Unii Europejskiej,

  A. Cichy, C. Szyjko (30,00 zł) 2015 r.

Wybrane zagadnienia prowadzenia działań taktycznych w terenie

  lesisto-jeziornym, W. Więcek (26,00 zł) 2013 r.

Wybrane zagadnienia sztuki wojennej starożytnego świata.Tom 1 Pierwsze cywilizacje,

  J. Lasota (25,00 zł) 2016 r.

Wybrane zagadnienia teorii polskiej sztuki wojennej 1918–1939,

  A. Polak (32,30 zł) 2006 r.


Wybrane zagadnienia z budowy statków powietrznych. Definicje, pojęcia i klasyfikacje
   R. Bielawski (18,00 zł) 2015 r.

Wybrane zagadnienia zarządzania strategicznego amerykańskimi liniami lotniczymi,

  A. Radomyski, B. Czerkawski (26,00 zł) 2015 r.

Wybrane zagadnienia zarządzania kryzysowego, red. G. Sobolewski, D. Majchrzak

  (30,00 zł) 2012 r.

Wybrane zagadnienia z teorii i praktyki obronności,

 red. A. Polak (29,00 zł) 2014 r.

Wyzwania,szanse i zagrożenia dla bezpieczeństwanarodowego i międzynarodowego RP w XXI wieku,

red. R. Niedźwiecki, A. Mróz-Jagiełło, A. Zagórska (36,00 zł) 2016 r.

 

 


Z
 

Zabezpieczenie logistyczne wojsk w operacjach wielonarodowych, D. Grala

   (24,00 zł) 2016 r.

Zabezpieczenie materiałowe polskich kontyngentów wojskowych uczestniczących

  w operacjach wielonarodowych, Z. Malinowski (16,00 zł) 2013 r.

Zabezpieczenie potrzeb w zakresie militaryzacji oraz szczególnej ochrony obiektów.

  Teoria i praktyka, red. M. Kuliczkowski (24,00 zł) 2014 r.

Zbiór zadań z matematyki dla studentów zarządzania, A. Krupa, (10,00 zł)2015 r.

Zadania inżynieryjne batalionu w działaniach taktycznych, 

  W. Kawka (23,10 zł) 2007 r.
Zadania i kompetencje zespolonej administracji rządowej w sferze

  bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.

  Aspekty materialne i formalne, M. Karpiuk, (45,00 zł) 2013 r.

Zagrożenia bezpieczeństwa narodowego RP w XXI w. Pojęcie, zakres i kwalifikacja

    red.nauk. W.Sójka, M.E.Kołodziejczak (27,00 zł) 2016 r.

Zagrożenia dla bezpieczeństwa w obliczu przemocy domowej,

   A. Cichy, C. Szyjko (36,00 zł) 2015 r.

Zagrożenia naturalne w Polsce, D. Drzewiecki (28,00 zł) 2016 r.

Zarys historii lotnictwa, J. Gotowała (30,30 zł) 2003 r.

Zarys metodologii dydaktyki obronnej Z. Leśniewski (26,00 zł) 2014 r.

Zarys metodologii dydaktyki obronnej i dydaktyki wojskowej. Wyd.II poprawione

  Z. Leśniewski
 (27,00) 2017 r.

Zarys teorii bezpieczeństwa państwa, red. nauk. J. Gryz (35,00 zł) 2016 r.

Zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym,

  A. Nowak, W. Scheffs (27,20 zł) 2010 r.


Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie kolejowym,

  J. Wołejszo, R. Paszkiewicz, W. Nyszk, K. Szeląg (30,00 zł) 2014 r.

Zarządzani informacjami CBRN z wykorzystaniem narzędzi informatycznych

   ( SI PROMIEŃ 3.0 oraz PGO 2014), M. Gawlik-Kobylińska, P. Maciejewski

   (21,00 zł) 2017 r.

Zarządzanie kompetencjami, T. Majewski (20,00 zł) 2012 r.

Zarządzanie kompetencjami pracowników. Teoria i Cwiczenia,

  D. Kurek, T. Majewski, J. Wyszecka (15,00 zł) 2013 r.

Zarządzanie kryzysowe, red. nauk. G. Sobolewski, D. Majchrzak (34,00 zł) 2013 r.

Zarządzanie  kryzysowe. Podręcznik, red. nauk. W. Lidwa (28,00 zł) 2015 r.

Zarządzanie kryzysowe. Problemy, wyzwania, kierunki doskonalenia,

   red. Z. Sobejko, I. Denysiuk (33,00 zł) 2017 r.

Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego

  G. Sobolewski, D. Majchrzak (43,00 zł) 2011 r.


Zarządzanie kryzysowe w wymiarze lokalnym. Organizacja, procedury,

  organy i instytucje, red. D. Majchrzak (43,00 zł) 2014 r.

Zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych. Wydanie II poprawione i rozszerzone,

  E. Nowak (23,00 zł) 2013 r.


Zarządzanie organizacjami publicznymi. Wybrane problemy,

   red nauk. S. Sirko (32,00 zł) 2014 r.

Zarządzanie procesami. Praktyczne aspekty,

  S. Sirko, Z. Hynowski, S. Sobczak (13,00 zł) 2011 r.
Zarządzanie przedsiębiorstwem na rynku usług lotniczych w warunkach

  silnej konkurencji, A. Radomyski (33,60 zł) 2007 r.


Zarządzanie ryzykiem w organizacji, Z. Redziak (31,00 zł) 2015 r.

Zarządzanie strategiczne liniami lotniczymi państw skandynawskich,

  A. Radomyski (25,00 zł) 2015 r.

Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych,

  W. Lidwa, W. Krzeszowski, W. Więcek (27,20 zł) 2009 r.


Zarządzanie zasobami informacyjnymi w systemie rozpoznania organizacji,

  M. Wrzosek (18,00 zł) 2014 r.


Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach lotniczych, D. Kurek

   (13,00 zł) 2016 r.

Zastosowanie symulacji numerycznych w systemie szkolenia SZ RP.

  Część I, K. Krakowski (25,20 zł) 2009 r.


Zbiór materiałów do ćwiczeń z zarządzania strategicznego,

  A. Radomyski (23,00 zł) 2011 r.

Zbrojny ruch oporu. Studium teorii i praktyki działań nieregularnych,

   M. Usydus (40,00 zł) 2017 r.

Zdolności operacyjne wojsk do prowadzenia działań stabilizacyjnych,

   D. Szkołuda (25,00) 2017 r.

Zwalczanie przeciwnika nieregularnego, W. Więcek (20,20 zł) 2010 r.

Zwalczanie terroryzmu, red. M. Marszałek, J. Limanowski, (30,00 zł) 2014 r.

Żandarmeria wojskowa – komponent Sił Zbrojnych RP,

  B. Pacek (21,00 zł) 2007 r.

Żywotność lotniczego systemu antropotechnicznego, S. Augustyn (20,00 zł) 2013 r.
 
 
Zeszyty Naukowe
 

Zeszyty Naukowe WZiD, OBRONNOŚĆ, Kwartalnik nr 1/2015  (18,00 zł)

Zeszyty Naukowe WZiD, OBRONNOŚĆ, Kwartalnik nr 2/2015  (18,00 zł)

Zeszyty Naukowe WZiD, OBRONNOŚĆ, Kwartalnik nr 3/2015  (19,00 zł)

Zeszyty Naukowe WZiD, OBRONNOŚĆ, Kwartalnik nr 4/2015  (19,00 zł)

Zeszyty Naukowe WZiD, OBRONNOŚĆ, Kwartalnik nr 1/2016  (22,00 zł)

Zeszyty Naukowe WZiD, OBRONNOŚĆ, Kwartalnik nr 2/2016  (22,00 zł)

Zeszyty Naukowe WZiD, OBRONNOŚĆ, Kwartalnik nr 3/2016  (25,00 zł)

Zeszyty Naukowe WZiD, OBRONNOŚĆ, Kwartalnik nr 4/2016  (22,00 zł)

Zeszyty Naukowe WZiD, OBRONNOŚĆ, Kwartalnik nr 1/2017  (19,00 zł)

Zeszyty Naukowe WZiD, OBRONNOŚĆ, Kwartalnik nr 2/2017  (19,00 zł)

Zeszyty Naukowe WZiD, OBRONNOŚĆ, Kwartalnik nr 3/2017  (19,00 zł)

 

 

Zeszyty Doktoranckie WBN, Nr 1/2015 Bezpieczeństwo i Administracja  (19,00 zł)

Zeszyty Doktoranckie WBN, Nr 2/2015 Bezpieczeństwo i Administracja  (23,00 zł)

Zeszyty Doktoranckie WBN, Nr 3/2015 Bezpieczeństwo i Administracja  (15,00 zł)

Zeszyty Doktoranckie WBN, Nr 4/2015 Bezpieczeństwo i Administracja  (15,00 zł)

Zeszyty Doktoranckie WBN, Nr 1/2016 Bezpieczeństwo i Administracja  (15,00 zł)

Zeszyty Doktoranckie WBN, Nr 2/2016 Bezpieczeństwo i Administracja  (15,00 zł)

Zeszyty Doktoranckie WBN, Nr 3/2016 Bezpieczeństwo i Administracja  (15,00 zł)

 

 

Zeszyt Naukowy Nr 1/2015  (28,00 zł)

Zeszyt Naukowy Nr 2/2015  (20,00 zł)
Zeszyt Naukowy Nr 3/2015  (21,00 zł)
Zeszyt Naukowy Nr 4/2015  (24,00 zł)

Zeszyt Naukowy Nr 1/2016  (18,00 zł)

Zeszyt Naukowy Nr 2/2016  (20,00 zł)

Zeszyt Naukowy Nr 3/2016  (22,00 zł)

Zeszyt Naukowy Nr 4/2016  (24,00 zł)

Zeszyt Naukowy Nr 1/2017  (34,00 zł)

Zeszyt Naukowy Nr 2/2017  (20,00 zł)

Zeszyt Naukowy Nr 3/2017  (34,00 zł)

Nowości Wydawnicze

Prev Next
wojskowe-węzły-teleinformatyczne-w-systemie-obronnym-państwa

  Autor: Maciej MARCZYK   WOJSKOWE WĘZŁY TELEINFORMATYCZNE W SYSTEMIE OBRONNYM PAŃSTWA   ISBN: 978-83-7523-528-9   Rok...

teoria-i-praktyka-działań-analityczno-informacyjnych

    Autor: Józef KOZŁOWSKI   TEORIA I PRAKTYKA DZIAŁAŃ ANALITYCZNO--INFORMACYJNYCH   ISBN: 978-83-7523-533-3   Rok wydania: 2016   Sygnatura...

bezpieczny-rozwój-społeczeństwa-informacyjnego

  Redakcja: Edyta SZCZEPANIUK Joanna WERNER Małgorzata GAWLIK-KOBYLIŃSKA   BEZPIECZNY ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO   ISBN: 978-83-7523-529-6   Rok...

systemy-i-sieci-teleinformatyczne-sił-zbrojnych-rzeczypospolitej-polskiej-–-wielorakie-aspekty-bezpieczeństwa-cyberprzestrzeni

    Red. nauk: Bartosz BIERNACIK Leszek KALMAN   SYSTEMY I SIECI TELEINFORMATYCZNE SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ...

platforma-zdalnego-nauczania-ilias-dla-nauczycieli-i-nie-tylko

    Autor: Małgorzata GAWLIK-KOBYLIŃSKA   PLATFORMA ZDALNEGO NAUCZANIA ILIAS DLA NAUCZYCIELI I NIE...

współczesne-bezpieczeństwo-ekonomiczne-wymiar-międzynarodowy

    Red. nauk: Marta GĘBSKA Mariusz KUBIAK   WSPÓŁCZESNE BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE. WYMIAR MIĘDZYNARODOWY   ISBN: 978-83-7523-526-5   Rok...

polsko-ukraińska-współpraca-wojskowa-w-polityce-bezpieczeństwa-polski

    Autor: Marek ŻYŁA   POLSKO-UKRAIŃSKA WSPÓŁPRACA WOJSKOWA W POLITYCE BEZPIECZEŃSTWA POLSKI   ISBN: 978-83-7523-524-1...

cyberbezpieczeństwo-militarne-w-amerykańskiej-praktyce

    Autor: Ryszard SZPYRA   CYBERBEZPIECZEŃSTWO MILITARNE W AMERYKAŃSKIEJ PRAKTYCE   ISBN: 978-83-7523-525-8   Rok wydania: 2016   Sygnatura...

problematyka-przewozu-materiałów-niebezpiecznych-drogą-powietrzną

    Autor: Małgorzata LASOTA   PROBLEMATYKA PRZEWOZU MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH DROGĄ POWIETRZNĄ   ISBN: 978-83-7523-523-4...

polemologia-i-irenologia-w-badaniach-problemów-wojny-i-pokoju

    Autor: Milena PALCZEWSKA Magdalena CENTKOWSKA   POLEMOLOGIA I IRENOLOGIA W BADANIACH PROBLEMÓW WOJNY...

praktyczne-i-teoretyczne-konteksty-wykorzystania-komponentów-sił-zbrojnych-w-procesie-utrzymania-bezpieczeństwa-międzynarodowego

    Red. Marek WRZOSEK   PRAKTYCZNE I TEORETYCZNE KONTEKSTY WYKORZYSTANIA KOMPONENTÓW SIŁ ZBROJNYCH...