Wrzosek Praktyczne 

Red.

Marek WRZOSEK

 

PRAKTYCZNE I TEORETYCZNE KONTEKSTY WYKORZYSTANIA KOMPONENTÓW SIŁ ZBROJNYCH W PROCESIE UTRZYMANIA BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO

 

ISBN: 978-83-7523-508-1

 

Rok wydania: 2016

 

Sygnatura AON: 6405/16

 

Liczba stron:374

 

Cena:47,00 zł

 

Dostępność: Biblioteka Główna ASzWoj, księgarnia

Opis:

Prezentowana publikacja obejmuje zagadnienia związane z bezpieczeństwem międzynarodowym postrzegane przez pryzmat doświadczeń uzyskanych przez Siły Zbrojne RP w operacjach prowadzonych poza granicami kraju. W zaprezentowanym podejściu do problematyki publikacji można wyróżnić dwie zasadnicze części – teoretyczną i praktyczną. Pierwsza cześć monografii to teoretyczne opracowanie wniosków i doświadczeń zgromadzonych w procesie analizy obserwowanego zjawiska. W poszczególnych podrozdziałach dominują teoretyczne rozważania związane
z cyklem zmian organizacyjno-technicznych jaki zachodził w czasie przygotowania
i prowadzenia operacji poza granicami kraju. Podjęte działania umożliwiły zgromadzenie aktualnej wiedzy z zakresu złożoności wykorzystania komponentów sił zbrojnych w procesie zapewnienia bezpieczeństwa. Druga część monografii to doświadczenia autorów – uczestników operacji poza granicami kraju. Zaprezentowano ogólne uwarunkowania sytuacji geopolitycznej wybranych konfliktów zbrojnych
(np.: Afganistan, Irak, Czad) oraz wskazano czynniki kształtujące bezpieczeństwo
z wykorzystaniem komponentów sił zbrojnych. W poszczególnych podrozdziałach dokonano analizy zmiennych wpływających na poziom bezpieczeństwa międzynarodowego uwzględniając specyficzną sytuację społeczno-gospodarczą oraz dynamiczne uwarunkowania polityczno-militarne w rejonach objętych konfliktem zbrojnym.

 

Nowości Wydawnicze

Prev Next
wojskowe-węzły-teleinformatyczne-w-systemie-obronnym-państwa

  Autor: Maciej MARCZYK   WOJSKOWE WĘZŁY TELEINFORMATYCZNE W SYSTEMIE OBRONNYM PAŃSTWA   ISBN: 978-83-7523-528-9   Rok...

teoria-i-praktyka-działań-analityczno-informacyjnych

    Autor: Józef KOZŁOWSKI   TEORIA I PRAKTYKA DZIAŁAŃ ANALITYCZNO--INFORMACYJNYCH   ISBN: 978-83-7523-533-3   Rok wydania: 2016   Sygnatura...

bezpieczny-rozwój-społeczeństwa-informacyjnego

  Redakcja: Edyta SZCZEPANIUK Joanna WERNER Małgorzata GAWLIK-KOBYLIŃSKA   BEZPIECZNY ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO   ISBN: 978-83-7523-529-6   Rok...

systemy-i-sieci-teleinformatyczne-sił-zbrojnych-rzeczypospolitej-polskiej-–-wielorakie-aspekty-bezpieczeństwa-cyberprzestrzeni

    Red. nauk: Bartosz BIERNACIK Leszek KALMAN   SYSTEMY I SIECI TELEINFORMATYCZNE SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ...

platforma-zdalnego-nauczania-ilias-dla-nauczycieli-i-nie-tylko

    Autor: Małgorzata GAWLIK-KOBYLIŃSKA   PLATFORMA ZDALNEGO NAUCZANIA ILIAS DLA NAUCZYCIELI I NIE...

współczesne-bezpieczeństwo-ekonomiczne-wymiar-międzynarodowy

    Red. nauk: Marta GĘBSKA Mariusz KUBIAK   WSPÓŁCZESNE BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE. WYMIAR MIĘDZYNARODOWY   ISBN: 978-83-7523-526-5   Rok...

polsko-ukraińska-współpraca-wojskowa-w-polityce-bezpieczeństwa-polski

    Autor: Marek ŻYŁA   POLSKO-UKRAIŃSKA WSPÓŁPRACA WOJSKOWA W POLITYCE BEZPIECZEŃSTWA POLSKI   ISBN: 978-83-7523-524-1...

cyberbezpieczeństwo-militarne-w-amerykańskiej-praktyce

    Autor: Ryszard SZPYRA   CYBERBEZPIECZEŃSTWO MILITARNE W AMERYKAŃSKIEJ PRAKTYCE   ISBN: 978-83-7523-525-8   Rok wydania: 2016   Sygnatura...

problematyka-przewozu-materiałów-niebezpiecznych-drogą-powietrzną

    Autor: Małgorzata LASOTA   PROBLEMATYKA PRZEWOZU MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH DROGĄ POWIETRZNĄ   ISBN: 978-83-7523-523-4...

polemologia-i-irenologia-w-badaniach-problemów-wojny-i-pokoju

    Autor: Milena PALCZEWSKA Magdalena CENTKOWSKA   POLEMOLOGIA I IRENOLOGIA W BADANIACH PROBLEMÓW WOJNY...

praktyczne-i-teoretyczne-konteksty-wykorzystania-komponentów-sił-zbrojnych-w-procesie-utrzymania-bezpieczeństwa-międzynarodowego

    Red. Marek WRZOSEK   PRAKTYCZNE I TEORETYCZNE KONTEKSTY WYKORZYSTANIA KOMPONENTÓW SIŁ ZBROJNYCH...